ZACISKI MTC DO ROWKÓW TEOWYCH

Zaciski hydrauliczne MTC jednostronnego działania mogą być używane na niestandaryzowanych płytach tylnych matryc. Cechą odróżniającą zacisk MTC do rowka teowego od systemów MHC i ECA jest to, że te ostatnie wymagają rowka w matrycy w celu ich ustawienia. 

MTC można przesuwać ręcznie w kierunku matrycy wzdłuż rowka teowego, ponieważ siłowniki są wyposażone w głowicę teową przesuwającą się w rowku teowym.

Zaciski hydrauliczne MTC jednostronnego działania do rowków teowych są powszechnie używane w zastosowaniach QDC.
Dostępne z siłami zaciskania 15, 30, 45 i 70kN przy ciśnieniu 350 bar (5000 psi) i ze skokiem zacisku od 8mm do 12 mm w największym modelu.
Sprawdzają się w 200°C ponieważ siłowniki posiadają uszczelkę Vitona w standardzie.

GŁÓWNE PUNKTY SYSTEMU MTC:

– posiada hydrauliczny zacisk formy jednostronnego działania
– nadaje się do niestandaryzowanych płyty tylnych matryc
– łatwo przesuwa się w rowku teowym
– sprawdza się nawet w 200°C

FUNKCJA

Siłowniki MTC wyposażone są w jedno złącze olejowe dostarczające energię hydrauliczną w jednym kierunku. Po przyłożeniu ciśnienia, siłownik „dopycha“ tłok do matrycy, zamykając ją. Jeśli ciśnienie domykające zostanie usunięte, wbudowana sprężyna przesuwa tłok do pierwotnego położenia otwartego. Zaciski MTC są przesuwane ręcznie w kierunku matrycy wzdłuż rowka teowego. Z powodu większego skoku zaciskowego, te siłowniki mogą być stosowane do różnych grubości płyty tylnej.

Zastosowanie zacisków MTC do rowków teowych

W typowych zastosowaniach QDC z niestandaryzowanymi płytami tylnymi, 4 (lub więcej) z tych zacisków są zakładane na ruchomy suwak prasy a 4 (lub więcej) na podtrzymkę. Ze względów bezpieczeństwa siłowniki na suwaku są podłączone do obwodu hydraulicznego nr 2, natomiast wszystkie siłowniki na podtrzymce są zwykle podłączone do obwodu hydraulicznego nr 1. Ewentualnie możliwe jest użycie tylko obwodu hydraulicznego nr 1 także po stronie suwaka, następnie zdwojenie obwodu za pomocą podwójnego zaworu jednokierunkowego EDCV-1 firmy EAS, zamontowanego na suwaku.

Więcej informacji ?

Czy mają Państwo pytanie na temat tego produktu?  Nasz zespół zarządzania projektami z chęcią udzieli potrzebnej pomocy! W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z naszym zespołem sprzedaży.

Zespół zarządzania projektami
sales@easchangesystems.com +31318477010


ZACISKI MTC DO ROWKÓW TEOWYCH

Dokumentacja

ZACISKI MTC DO ROWKÓW TEOWYCH
ZACISKI MTC DO ROWKÓW TEOWYCH

ZACISKI MTC DO ROWKÓW TEOWYCH

ZACISKI MTC DO ROWKÓW TEOWYCH

MTC można przesuwać ręcznie w kierunku matrycy wzdłuż rowka teowego, ponieważ siłowniki są wyposażone w głowicę teową przesuwającą się w rowku teowym.