Podnośnik matryc

Łatwe i precyzyjne wykonywania operacji szybkiego przezbrajania lub transportu matryc.

Podnośnik matryc

W celu zminimalizowania sił wymaganych do pozycjonowania użytkowanych przez Państwa ciężkich matryc, EAS oferuje kompleksową gamę podnośników matryc. Dostępne są trzy standardowe kategorie podnośników matryc EAS: sprężynowe, hydrauliczne lub pneumatyczne.

Zastosowanie

Podnoszenie, przenoszenie, pozycjonowanie i opuszczanie ciężkich matryc na prasach pionowych, na przykład prasach tłoczących, i wtryskarkach pionowych.

Funkcja

Podnośniki matryc wykorzystują mechanizmy toczące. Toczenie umożliwia płynne wprowadzenie matrycy na miejsce docelowe na prasie lub wyprowadzenie jej z prasy.  Zależnie od masy użytkowanych przez Państwa matryc, toczenia jest realizowane przez jedną kulę, szereg kul lub rolki.

Kule, rolki i szyny

Systemy toczące na kulach zapewniają największą elastyczność przemieszczania. Matrycę można przemieszczać w dowolnym kierunku, zapewniając elastyczność i dokładność pozycjonowania. Kula ma jeden punkt styczny, dzięki czemu mechanizm ten znacznie bardziej nadaje się do małych (lżejszych) matryc.

Rolkę stosuje się do przemieszczania matrycy w jednym kierunku; matryca może być przemieszczana wyłącznie liniowo, do przodu lub do tyłu.
Dzięki styczności liniowej, rolki mogą przenosić ciężar większy niż kula. Rolki charakteryzują się większą nośnością.
Aby umożliwić precyzyjne pozycjonowanie ciężkich matryc, rolki często są łączone z urządzeniami ciągnąco-pchającymi, takimi jak rolki wprowadzające i/lub wózki zmiany matryc.

Rozłożenie obciążenia na kilka kul, szyn podnośnika matrycy, umożliwia płynniejszy ruch i pozwala na przemieszczanie matrycy w dowolnym kierunku przy niewielkim nakładzie sił.

Mechaniczne, hydrauliczne lub pneumatyczne

Mechaniczne podnośniki matryc i podnośniki matryc są idealnym rozwiązaniem dla matryc o małych i średnich rozmiarach. Nie wymagają one żadnego źródła zasilania i wykorzystują siłę sprężynowania. Kule lub listwy kulowe są stale przyciskane do matrycy, nawet wówczas, gdy matryca jest w docisku. Mechanizmy dociskowe pokonują siłę sprężynowania w czasie docisku. W momencie zwolnienia siłowników dociskowych, kule sprężynujące unoszą matrycę z powrotem, umożliwiając jej przemieszczenie.

Cięższe matryce są podnoszone za pomocą silnych siłowników hydraulicznych. Systemy hydrauliczne wykonują wycofanie, gdy ciśnienie zostaje wyłączone.

Pneumatyczne podnośniki matryc zapewniają dokładność. Ze względu na mniejsze tarcie, matryce łatwiej przemieszczać przy pomocy systemów z zasilanie pneumatycznym (manualnie) niż przy użyciu hydrauliki. Systemy podnoszenia hydraulicznego matryc dysponują wyższymi nośnościami oraz wyższym skokiem podnoszenia niż systemy pneumatyczne.

Listwowe rolkowe i kulowe systemy podnoszenia matryc EAS

  • SMB – Pojedynczy sprężynowo-kulowy system podnoszenia matrycy
  • EMB – Sprężynowo-kulowy system podnoszenia matrycy
  • EHB – Hydrauliczny kulowy system podnoszenia matrycy
  • EHR – Hydrauliczny rolkowy system podnoszenia matrycy
  • DL – Hydrauliczny rolkowy system podnoszenia matrycy Imperial
  • DAB – Pneumatyczny kulowy system podnoszenia matrycy
  • DAR – Pneumatyczny rolkowy system podnoszenia matrycy

 

Czytaj więcej

Więcej informacji ?

Czy mają Państwo pytanie na temat tego produktu?  Nasz zespół zarządzania projektami z chęcią udzieli potrzebnej pomocy! W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z naszym zespołem sprzedaży.

Zespół zarządzania projektami
sales@easchangesystems.com +31318477010


Podnośnik matryc
Podnośnik matryc
Podnośnik matryc

Sprężynowe mechaniczne kule SMB systemu podnoszenia matrycy EAS

Podnośnik matryc

Zainstalowane pneumatyczne podnośniki matrycy - DAR

Podnośnik matryc

Rolka pneumatyczna podnośnika matrycy (DAR) w obudowie systemu pneumatycznego podnoszenia matrycy (DAH)

Podnośnik matryc

Listwowo-kulowy system podnoszenia matryc EAS