Wielo-złącza manualne

Proste, szczelne i szybkie wielo-złącza manualne marki EAS do instalacji wodnych, powietrznych, olejowych i elektrycznych.

Wielo-złącza manualne

Szczelne manualne wielo-złącza EAS są dostępne w wariantach standardowych z 6 i 12 mono-złączami.
Istnieją różne warianty, pozwalające nie tylko na przyłączenie wymaganej liczby złączy, ale także na dostosowanie wymiarów złączy.

Do wielo-złączy połówek form dostępna jest gama przyłączeń przewodowych o różnych wymiarach i konfiguracjach.
Te wysokoszczelne złącza wodne mogą być występować w połączeniu ze złącznikami powietrznymi, hydraulicznymi i elektrycznymi, stanowiąc szybkozłącza dla wszystkich mediów danej formy.

Dzięki tym systemom złączy, wykonanie połączeń obiegu płynów i elektrycznych w ciągu kilku minut przy jednoczesnym zachowaniu czystości podłogi i instalacji. We współpracy z dobrym systemem uzdatniania wody, wielo-złącza EAS zmniejszą ilość odpadów i polepszą jakość Państwa produkcji.

Proste stanowisko parkowania służy do zawieszenia wielo-złącza po stronie maszyny na czas wymiany formy, zapobiegając uszkodzeniu złącza.

Cechy

Wielo-złącza manualne instalowane po stronie maszyny są dostępne z 6 (maks. przepływ wody 30 l/min.) lub 12( maks. przepływ 60 l/min.) mono-złączami szczelnymi typu MMCF 69 oraz MMCF 129 z 6 i 12 mono-złączami rozmiaru 9 oraz MMCF 1212 z 12 mono-złączami rozmiaru 12. Wszystkie wielo-złącza po stronie maszyny posiadają proste przyłącza przewodowe.
Podczas przezbrojenia formy, wielo-złącza po stronie maszyny można „zaparkować” w położeniu spoczynkowym MMCP-1.

Opcje

Wielo-złacza manualne MMCM 69, 129 i 1212 instalowane na boku formy mogą być wyposażone w mono-złącza z prostymi lub kolankowymi złącznikami przewodowymi. Dostępny jako część instalowana do formy jest kolektor typu MMCMS 129 do MMCF 129 z boku maszyny.

Maksymalne ciśnienie wody wynosi 6 barów, zakres temperatury wynosi od 20°C do 100°C . Uszczelki są wykonane z PTFE i nitrylu

Dla połączeń hydraulicznych do maks. 200 barów ( 3000 psi), EAS oferuje standardowe wielo-złącza manualne z 8 lub 12 mono-złączami szczelnymi, typu MMCF/MH 86 i 126 z 8 lub 12 złączami rozmiaru 6 ( maks. przepływ 25 l/min.) oraz MMCF/MH 89 z 8 złączami rozmiaru 9 ( maks. przepływ 30 l/min.)

Zakres temperatury wynosi od 5°C do 180 °C (od 22°F do 350°F).

Połączenia mono-złączy wodnych i hydraulicznych oraz elektrycznych złączników są dostępne na życzenie.

Większość zastosowań obejmuje chłodzenie i wyciąganie rdzenia w maszynach do formowania wtryskowego, lecz także inne zastosowania wymagające wykonania wielu połączeń wodnych, hydraulicznych, powietrznych i elektrycznych.

Czytaj więcej

Więcej informacji ?

Czy mają Państwo pytanie na temat tego produktu?  Nasz zespół zarządzania projektami z chęcią udzieli potrzebnej pomocy! W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z naszym zespołem sprzedaży.

Zespół zarządzania projektami
sales@easchangesystems.com +31318477010


Wielo-złącza manualne
Wielo-złącza manualne
Wielo-złącza manualne

Przykład zainstalowanych wielo-złączy w Magna.

Wielo-złącza manualne

Przykład zainstalowanych wielo-złączy w AEG.

Wielo-złącza manualne

Przykład wielo-złączy zainstalowanych dla Helesi.

Wielo-złącza manualne

Przyłącza płynów i elektryczne: przykład wielo-złączy zainstalowanych ze załącznikami elektrycznymi na formach 40 T.