Odlewanie ciśnieniowe

Proces odlewania ciśnieniowego

Odlewanie ciśnieniowe jest procesem produkcji części metalowych, w którym ciekły metal jest wtryskiwany do formy o wysokiej precyzji nazywanej matrycą.
Metal (nieżelazny) jest roztapiany, a następnie wtryskiwany pod wysokim ciśnieniem do odlewarki ciśnieniowej.

Odlewanie ciśnieniowe jest najczęściej stosowane przez producentów do produkcji wielkoseryjnej, zwłaszcza do odlewów o małej i średniej wielkości. Dzięki wtryskiwaniu pod wysokim ciśnieniem produkty są na ogół bardziej jednolite, posiadają gładką powierzchnię i dokładność wymiarów. Zaletą tego rozwiązania jest to, że potrzeba niewiele (lub wcale) obróbki poprodukcyjnej.

Istnieją dwa podstawowe rodzaje odlewarek ciśnieniowych: maszyny z gorącymi komorami i zimnymi komorami. Maszyny do odlewania ciśnieniowego z gorącą komorą są również określane jako maszyny z komorą wtryskową, używane do metali o niskiej temperaturze topnienia takich jak cynk. Odlewarki ciśnieniowe z zimną komorą są używane do stopów o wysokiej temperaturze topnienia, takich jak aluminium.

Jak przebiega proces odlewania ciśnieniowego?

W obu rodzajach odlewarek ciśnieniowych metal rozpuszcza się i jest wtryskiwany do form odlewniczych. Formy stosowane w odlewaniu ciśnieniowym są najczęściej nazywane matrycami. Następnie metal szybko stygnie, zestalając się w gotową część. Ta część jest nazywana odlewem.
Podstawowe kroki w tradycyjnym odlewaniu wysokociśnieniowym obejmują przygotowanie matrycy, napełnienie, wypchnięcie i wybijanie.

Po otwarciu matrycy jest ona oczyszczana i często przygotowywana za pomocą pewnego środka smarującego. Pomaga to usunąć metal po wtrysku, a także kontrolować temperaturę. Matryca jest zamykana i zaciskana. Następnie płynny metal jest wtryskiwany (pod wysokim ciśnieniem) do matrycy. Ciśnienie jest ciągle przykładane, kiedy metal stygnie i zestala się.
Kiedy części są już w stanie stałym, wypełnienie (które może zawierać wiele odlewów) jest wypychane za pomocą systemu wypychającego. Na koniec gotowe części są oddzielane od odpadów w czasie wybijania.

Systemy szybkiej wymiany matryc

Cena jest wyzwaniem w procesie odlewania ciśnieniowego, w szczególności cena oprzyrządowania. Oprzyrządowanie jest najtrudniejszym wąskim gardłem w procesie odlewania ciśnieniowego.

Firma EAS daje możliwość produkcji w procesie odlewania ciśnieniowego Just-In-Time. Skrócenie czasów wymiany matrycy jest znacznym usprawnieniem produkcji metodą odlewania ciśnieniowego. Każde długotrwałe przezbrajanie działa niekorzystnie na wydajność Twojej prasy do tłoczenia lub odlewarki ciśnieniowej.
Skrót SME oznacza Wymianę Matrycy w Ciągu Minuty, czyli specjalność firmy EAS, która skraca nieproduktywne czasy przezbrajania z godzin do minut.

Pozwól nam pomóc Ci usprawnić przebieg procesu tłoczenia lub odlewania dzięki rozwiązaniom SMED. Skontaktuj się z EAS, aby dowiedzieć się więcej.

Die Casting - EAS Change Systems
Die Casting - EAS Change Systems