Persgieten

PERSGIETPROCES

Persgieten is een productieproces voor metalen onderdelen waarbij metaal in een hoge-precisiematrijs genaamd mal wordt gespoten.
Het (niet-ijzerhoudende) metaal wordt gesmolten en vervolgens onder hoge druk in de persgietmachine gespoten.
Persgieten wordt meestal door fabrikanten gebruikt voor hoog-volumeproductie, vooral voor kleine tot middelgrote gietvormen. Het met hoge druk inspuiten leidt over het algemeen tot gelijkmatigere onderdelen met een goede oppervlakteafwerking en precieze afmetingen. Het voordeel daarvan is dat er weinig of geen machinebewerkingen achteraf nodig zijn.
Er zijn twee basistypes persgietmachines: warmkamermachines en koudkamermachines. De machines die voor warmkamerspuitgieten worden gebruikt, worden ook wel zwanenhalsmachines genoemd en worden gebruikt voor metalen met een laag smeltpunt, zoals zink. De koudkamerspuitgietmachines worden gebruikt voor legeringen met een hoog smeltpunt zoals aluminium.

HOE GAAT HET PERSGIETEN IN ZIJN WERK?

In beide types persgietmachines smelt metaal, waarna het in de persgietvormen wordt gespoten. De matrijzen die bij spuitgieten worden gebruikt, worden meestal mallen genoemd. Het metaal koelt vervolgens snel af om te verharden in het laatste onderdeel. Dit onderdeel wordt het gietstuk genoemd.
De basisstappen in een traditioneel persgietproces onder hoge druk zijn malbereiding, vullen, spuiten en uitschudden.
De mal wordt na opening gereinigd en vaak behandeld met een soort smeermiddel. Daardoor kan het metaal na inspuiting gemakkelijker uitgenomen worden, maar het helpt ook om de temperatuur te beheersen. De mal wordt gesloten en vastgeklemd. Het vloeibaar gemaakte metaal wordt vervolgens (onder hoge druk) in de mal gespoten. De druk blijft terwijl het metaal afkoelt en hard wordt.
Als de onderdelen hard zijn, wordt de injectie (die meerdere gietstukken kan bevatten) afgegeven door het uitwerpsysteem. Ten slotte worden de onderdelen in de uitschudder gescheiden van het restafval.

SNELWISSELSYSTEMEN VOOR MALLEN

De prijs is een uitdaging in het persgieten, vooral wanneer het om wisselen gaat. Het verwisselen van de matrijzen en mallen is het grootste knelpunt in het persgietproces.
EAS maakt Just-in-Time persgietproductie mogelijk. Het reduceren van malwissels is een belangrijke verbetering in uw persgietproductieproces. Langdurende wissels gaan ten koste van de prestaties en opbrengst van uw stamp- of persgietmachine.
SMED staat voor Single Minute Exchange of Dies (malwissel in één minuut), de specialiteit van EAS die de niet-productieve malwisseltijd terugbrengt tot minuten in plaats van uren.

Wij helpen u graag uw stamp- of gietstroom met onze SMED-oplossingen te verbeteren. Neem voor meer informatie contact op met EAS.

 

Die Casting - EAS Change Systems
Die Casting - EAS Change Systems