Over EAS

EAS ontwikkelt, produceert en verkoopt componenten en bedrijfsklare systemen voor het snel verwisselen van matrijzen op kunststof spuitgietmachines, persen, blaasmachines en andere machines.
We leveren zowel componenten als volledige en semi-automatische systemen voor spuitgietmachines van alle bouwjaren, groottes en fabrikanten. Van merken die wereldwijd bekend zijn tot plaatselijke machines, met spankrachten die variëren tussen 500 kN en 55.000 kN.

Over EAS

Ons QMC en QDC programma is erop gericht om onze klanten te adviseren en te ondersteunen bij hun streven om onder de meest optimale technische condities matrijzen te wisselen – wat een vereiste is voor geautomatiseerde systemen en absolute noodzaak voor alle spuitgietsystemen.
We positioneren ons op internationale schaal, wereldwijd, met verkoop-, service- en productiefaciliteiten op diverse locaties. Wij zijn een dynamisch, innovatief en flexibel bedrijf, waardoor wij gemakkelijk tegemoet kunnen komen aan de wensen van onze klanten. Ons bedrijf wordt geleid door de eigenaaren daarom zijn wij gefocust op duurzaamheid en betrouwbaarheid.

EAS produceerde al vanaf de jaren ’80 van de vorige eeuw de eerste gereedschapwisselsystemen ter wereld.
Als initiator van QMC toepassingen in Europa heeft EAS altijd vooropgelopen op het gebied van het ontwikkelen van SMED toepassingen in de kunststofindustrie en bij hetmetaal stansen.
Op deze markten hebben wij het toepassen van automatische multikoppelingen geïnitieerd.  Maar we hebben ook de eerste toepassingen van magnetische spansystemen geïntroduceerd voor het spuitgieten. Daarna hebben we een pioniersrol vervuld bij het gebruik van matrijswisselwagens en -tafels op de Europese markt.

Dankzij onze expertise op al deze terreinen kunnen wij onze uitgebreide kennis integreren in bedrijfsklare projecten over de hele wereld. Op dit moment vervult EAS een leidende rol als het gaat om geautomatiseerd matrijzen wisselen, met name in de wereldwijde automotive-industrie.

Teamspelers over de hele wereld

Ons wereldwijde verkoopteam voorziet samen met ons uitgebreide distributienetwerk in uw specifieke behoeften, steunend op meer dan 30 jaar ervaring met lokale markten en productieomstandigheden.
Ons uitermate ervaren projectmanagementteam draagt passende oplossingen aan voor elk QMC project – of het nu om een klein bedrijf gaat of om multinationals die over de hele wereld actief zijn. Dankzij de combinatie van ervaring met projectmanagement en kennis van stanspersen heeft EAS zich snel kunnen uitbreiden het QDC markt.
Met productiefaciliteiten op drie continenten en een wereldomvattend installatie- en distributienetwerk brengt EAS Europese ontwerp- en technische kwaliteit naar de lokale markten. Innovatie is bij EAS een speerpunt, getuige het feit dat 33% van de gehele ingenieursstaf zich wijdt aan R&D.

Veranderen voor vooruitgang

EAS wisselsystemen spelen vanaf 1985 in de hele wereld een leidende rol bij het terugdringen van de kosten voor fabrieksautomatiseringsoplossingen.
In het najaar van 2015 besloten de oprichters van EAS, Harm Nijzink, Hero Marggrander en Cliff Drake, om na jaren van samenwerking met de nieuwe generatie, het stokje c.q. de bedrijfsleiding aan hen over te dragen. Samen blijven zij de organisatie ondersteunen als Raad van Advies.

In 2010 was de komst van de jongere garde al aangekondigd. Na een lange periode van samenwerking gingen de nieuwe aandeelhouders een tijdperk van verjonging in met EAS.

Anika Marggrander vervult momenteel een dubbelrol als vice-president én verantwoordelijke voor de verkoop in het Duitssprekende deel van Europa en de GOS landen. Als vice-president Azië en Oceanië, houdt Thierry Pastor toezicht op de fabriek en de zakelijke ontwikkeling in Azië. Vincent Nijzink is de CEO van de wereldwijde organisatie.

Om de groei in Amerika verder te kunnen structureren en een wereldwijde organisatiestructuur te kunnen implementeren, is in 2017 een wijziging in de leiding van de organisatie doorgevoerd. CEO Vincent Nijzink verhuist van Nederland naar het nieuwe hoofdkantoor in Greenville, South Carolina, in de Verenigde Staten, waar hij de strategische leiding krijgt over de wereldwijde groeiactiviteiten.
Thierry Pastor is naar Renswoude overgeplaatst, waar hij de dagelijkse werkzaamheden leidt en ook verantwoordelijk is voor de technologie in de nieuwe organisatiestructuur.

De jaren 2021-22 waren onderhevig aan een nieuwe wijziging in het management van de organisatie om het kantoor in de Verenigde Staten van Amerika verder te ontwikkelen en het bedrijf te laten groeien.
CEO Vincent Nijzink verhuisde terug naar Nederland naar het hoofdkantoor in Renswoude, waar hij de teams van elk kantoor ontwikkelde en uitbreidde. Thierry Pastor migreerde naar Greenville, waar hij de activiteiten en het team van de Verenigde Staten van Amerika ontwikkelde en uitbreidde.