2017 rekordowym rokiem dla EAS

EAS osiąga zdumiewające wyniki na drodze do dalszej globalizacji

 

Wyniki firmy EAS w 2017r.

Jeszcze przed końcem ostatniego kwartału 2017 r. dział sprzedaży firmy EAS pozyskał zamówienia o wartości 12 500 000 euro. Po spadku w drugim i trzecim kwartale 2016 r. firma EAS zaskoczyła konkurencję i partnerów, zamykając rok z niespodziewanie wysokimi wynikami. W 2017 r. wynik ten udało się poprawić jeszcze przed początkiem grudnia. Wkład w rozwój miały wszystkie oddziały, gdyż każdy z nich pozyskał więcej zamówień niż w roku poprzednim.

Największy wzrost (ponad 50%) odnotował oddział EAS China. Pierwsze stoły do zmiany form z naszych lokalnych linii produkcyjnych sprzedano na rynek krajowy. W niedalekiej przyszłości mają być realizowane kolejne ciekawe projekty. W zeszłym roku wielkość naszego działu sprzedaży została podwojona, aby zintensyfikować działania sprzedażowe w Azji. Jest to inwestycja, która zaczyna przynosić zyski.

Oddziały EAS USA, France, MED i Europe uzyskały nieco lepsze wyniki w porównaniu z rokiem 2016. Nowy kluczowy klient zgłosił zapotrzebowanie na specjalnie dostosowane systemy. Zlecenie to było wyzwaniem dla naszego działu Badań i Rozwoju, ale dzięki dołożeniu wyjątkowych starań udało nam się potwierdzić naszą reputację, dostarczając gotowe rozwiązanie QMC wraz z w pełni zintegrowanymi narzędziami sterowania odpowiednimi do wielu marek wtryskarek.

Wysiłki podjęte wspólnie z naszymi europejskimi dystrybutorami wpłynęły na zwiększenie obrotów w Anglii i Belgii.

Na koniec należy też nadmienić, iż oddział EAS USA dokonał znacznych postępów. W grudniu 2016 r. sprzedano kompleksowy system poziomego ładowania, a zaraz potem, na początku 2017 r., sprzedano drugi system. Dzięki temu, oraz dzięki dobrej sprzedaży wielozłączy, dokonaliśmy ważnego przełomu w kwestii naszego potencjału sprzedażowego w Ameryce Północnej.

Thierry Pastor, Wiceprezes i Dyrektor Operacyjny, powiedział: „Terminowe dostarczenie naszym klientom stołów do zmiany form wiązało się w tym roku ze znacznym wysiłkiem. Realizacja tego zlecenia oznaczała przeciążenie działu inżynieryjnego, do maksymalnego wysiłku zmuszony został również nasz dział zarządzania materiałami, jak i kierownicy projektów. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tych zamówień za osiągnięcie sukcesu i zadowolenie naszych klientów”.

Dalszy ciąg globalizacji

„Ekspansja jest jedną z najtrudniejszych rzeczy w zarządzaniu w firmą. Po przepracowaniu kilku kwestii spowodowanych znacznym wzrostem w roku 2015 i na początku roku 2016 zdecydowaliśmy się zadbać o stabilność finansową, a co za tym idzie — stabilności zatrudnienia” — tłumaczy Vincent Nijzink, Dyrektor Generalny EAS change systems. „Serdeczne podziękowania należą się wszystkim członkom załogi za czas i trud włożony w to, by zrealizować zamówienia na czas”.

W związku z powyższym, nie pozostaliśmy bezczynni w kwestii kadr. W ciągu roku dodaliśmy nowe stanowiska: stanowiska dla kadry inżynierskiej w Holandii i Francji, techników serwisu w USA, planistów logistyki w Holandii i inżyniera ds. zakupów w Chinach.

Kontynuowaliśmy realizację planów związanych z inżynierią, obejmujących całą firmę. Nasi inżynierowie i architekci w Chinach i Francji przejęli wiele nowych produktów i obowiązków. W tym samym czasie normalizacja i ciągłe doskonalenie zwiększyły naszą elastyczność i wpłynęły na skrócenie czasu projektowania. Biorąc pod uwagę zwiększone możliwości w różnych lokacjach, powinno to zaowocować skróceniem ogólnego czasu dostawy oraz podniesieniem poziomu usług dla naszych klientów.

Jeżeli chodzi o zarząd, w 2017 r. Wiceprezes Thierry Pastor przeniósł się z Chin do Holandii, a Dyrektor Generalny Vincent Nijzink przeprowadził się do USA. W tym roku odnotowaliśmy olbrzymi postęp w kwestii przystosowania sposobu pracy do dynamicznego i nieustannie zmieniającego się rynku.

2018

Firma EAS przewiduje dalszy wzrost w roku 2018. Rynki globalne trzymają się mocno, a na rynkach o największym w globalnej skali wzroście, czyli w Chinach, Indiach i w Meksyku, obserwujemy rozwój automatyzacji. Organizacja będzie dalej rozwijać personel sprzedaży, głównie w Azji i w USA, a także zwiększać możliwości w zakresie usług. Rynki QMC i QDC oferują wiele możliwości dla EAS. Dział Badań i Rozwoju skupi się na rozszerzeniu istniejących linii produktów, z koniecznymi zmianami dotyczącymi stołów i wózków do zmiany form/matryc, aby wzmocnić naszą konkurencyjność.

Przed końcem marca zostanie uruchomione nasze nowe biuro w USA, w Greenville w stanie Karolina Południowa. Nowa lokacja zapewni doskonały dostęp do jednego z najszybciej rozwijających się regionów sprzedaży tworzyw sztucznych w USA i pozwoli na łatwiejszy dostęp do rynku meksykańskiego. Biuro w Milwaukee pozostanie centrum sprzedaży, z którego EAS będzie obsługiwać północą część USA oraz Kanadę.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem http://easchangesystems.com/about-eas

No comments

Leave a comment

Photo by rawpixel on Unsplash