MECSPE


Dzięki programowi opracowanemu na podstawie trzech wątków tematycznych inspirowanych filarami wzrostu w kluczu 4.0, szkoleniami, cyfryzacją i zrównoważonym rozwojem, ścieżka wewnątrz 13 synergicznych hal MECSPE będzie ważną okazją dla zwiedzających i wystawców do poznania głównych technologii innowacje w zakresie procesów przemysłowych, zarówno na terenach wystawienniczych, jak i na terenach demonstracyjnych.

No comments

Leave a comment